I. Uluslararası Büyük Ağrı Volkanı Jeolojisi

Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih Bayraktutan

Arş. Gör. Bircan ARSLANNUR