I. Uluslararası Büyük Ağrı Volkanı Jeolojisi

Organizing Committee

Professor Dr. Mehmet About ALMA (Chairman)

Asst. Assoc. Dr. Mehmet Salih Bayraktutan

Res. Asst. Bircan ARSLANNUR